skip to Main Content
KOSTAS SAHPATZIS

KOSTAS SAHPATZIS

(Leather, metal, spray paint, 40 x 64 x 5 cm)

(Leather, metal, 120 x 45 x 10 cm)

Back To Top